Porady i pytania

pożyczka przez internet porady i wskazówki

Czym kierować się zanim wezmę pożyczkę lub chwilówkę?

 

 1. Pożyczaj tylko wtedy, gdy naprawdę jest Ci potrzebna gotówka na ważne cele, pierwszej potrzeby.
 2. Suma wszystkich rat pożyczek, jakie posiadasz, nie powinna przekraczać połowy, maksymalnie 60% twojego wynagrodzenia netto.
 3. Pożyczka, którą otrzymasz, nie powinna być przeznaczona na spłatę innych chwilówek. W ten sposób twoje zadłużenie stałe wzrasta. Skorzystaj z konsolidacji.
 4. Postaraj się, aby raty regulować bez opóźnień, bo może mieć to wpływ na ewentualne przedłużenie pożyczki lub jej ponowne udzielenie.
 5. Jeśli jesteś w stanie, przygotuj zaświadczenie o swoich dochodach lub wyciąg z rachunku bankowego, gdyż może to mieć wpływ na wysokość pożyczki.
 6. Dokładnie sprawdź koszty pożyczki i wysokość raty przed podpisaniem umowy. Przeczytaj ramową umowę pożyczki lub zadzwoń, aby zapytać o warunki zawarte w umowie.
 7. Jeśli otrzymałeś kilka ofert, zdecyduj się na jedną, która będzie najkorzystniejsza pod względem kwoty oraz kosztów.
 8. Bardzo często proponowana kwota pożyczki do wypłaty jest niższa od tej, o którą wnioskowałeś. Zastanów się, czy jest ona wystarczająca i pokryje w całości twoje potrzeby finansowe.
 9. Nigdy nie wpłacaj żadnej zaliczki lub przedpłat przed otrzymaniem gotówki. Firmy udzielające szybkich pożyczek nigdy o to nie proszą i nie pobierają takich opłat.
 10. Przed otrzymaniem pożyczki policz, ile wyniosą Cię łączne koszty w całym okresie umowy. Wylicz je i sprawdź, czy na pewno jesteś w stanie przyjąć na siebie takie zobowiązanie.
 11. Jeśli otrzymałeś odmowę w jednej lub kilku firmach udzielających pożyczek, możesz próbować złożyć wniosek w innych. Każda firma kieruje się inną polityką związana ze zdolnością kredytową. Wpis w bazie BIK lub KRD w inne firmie może okazać się nieistotny przy analizie oceny zdolności kredytowej.

Jeśli interesują Cię zagadnienia prawne związane z pożyczkami oraz ustawy, które regulują rynek pożyczek pozabankowych możesz również skorzystać z tych informacji.

Najważniejsze zmiany oraz aktualnie obowiązujące przepisy związane z wysokością kosztów pożyczek można przedstawić na krótkim przykładzie.

Udzielona kwota pożyczki: 2000 PLN
– Okres spłaty pożyczki: 30 dni
– Prowizja, jaką maksymalnie może naliczyć firma za udzielenie pożyczki: 25% = 500 PLN
– Pozostałe opłaty, jakie mogą być doliczone w skali roku: 30% = 600 PLN / 12 miesięcy = 50 PLN
– Maksymalne odsetki ustawowe: 10% w skali roku = 16,67 PLN w skali miesiąca.
– Całkowity koszt pożyczki na 30 dni wynosić może maksymalnie: 500 PLN + 50 PLN + 16,67 PLN = 566,67 PLN

Ważne pytania i odpowiedzi:

Jak szybko mogę otrzymać pożyczkę lub chwilówkę?
Kolejne czynności jakie musisz wykonać aby otrzymać pożyczkę to:
– wypełnienie prostego wniosku,
– wykonanie przelewu weryfikacyjnego potwierdzającego twoje dane osobowe w wysokości 1 gr lub 1 zł, co nie powinno Ci zając około 1 minuty.

Szybkość wypłaty gotówki na Twoje konto, uzależnione jest od banku w jakim posiadasz rachunek i czasu księgowania pieniędzy. Najczęściej jednak można skorzystać z szybkiego systemu płatności np. przelewy24.pl lub DotPay, co powoduje, że przelew księguję się w ciągu kilkunastu minut.

Jaką kwotę pożyczki mogę otrzymać?
Kwoty proponowane przez firmy udzielające pożyczek i chwilówek są zróżnicowane.
Maksymalna kwota dla pożyczek krótkoterminowych (chwilówek) nie przekracza najczęściej 2 000 PLN przy terminach do 30 dni oraz 5 000 PLN przy dłuższych terminach 90-dniowych.
Maksymalna kwota jaka możesz otrzymać w pożyczce długoterminowej to w tej chwili nawet 50 000 PLN a maksymalny okres jej trwania nie przekracza 72 miesięcy.
Na jaki cel mogę przeznaczyć pożyczkę?
Pożyczka jaką otrzymasz nie ma postawionych warunków odnośnie jej przeznaczenia, co oznacza, że możesz ją wykorzystać na dowolny cel.
Jakie muszę spełniać warunki aby otrzymać pożyczkę?
Podstawowe warunki jakie należy spełniać aby móc ubiegać się o pożyczkę to:
– Musisz być osobą pełnoletnią, nie starszą niż 75 lat,
– musisz posiadać stały dochód (najlepiej udokumentowany),
– musisz posiadać stały adres zameldowania lub zamieszkania na terenie Polski,
– musisz posiadać osobiste konto bankowe (jeśli posiadasz rachunek w SKOK mogą wystąpić opóźnienia w realizacji wypłaty pożyczki),
– pozostałe wymagania takie jak: wpisy z BIK, BIG, KRD, ERIF i ZBP ustalane są indywidualnie przez firmy pożyczkowe. Bardzo często weryfikuje się tylko jedną lub dwie bazy.
Czy aby otrzymać pożyczkę potrzebne jest zabezpieczenie lub poręczyciel?
Nie, pożyczki tego typu nie wymagają żadnych zabezpieczeń (np. nieruchomości). Nie ma także potrzeby aby do umowy kredytowej szukać poręczyciela.
Jakie koszty poniosę przy pożyczce i ile będę musiał oddać?
Koszty pożyczki oraz wysokości rat miesięcznych ustalane są indywidualnie przez firmy udzielające pożyczek. W zależności od kwoty pożyczki oraz jej czasu w jakim należy spłacić całą kwotę przedstawiają poszczególne tabele i „suwaki” na stronach należących do pożyczkodawców.

Maksymalne koszty pożyczki jakie mogą wystąpić przy pożyczce wynoszą:
– Prowizja, jaką maksymalnie może naliczyć firma za udzielenie pożyczki to 25%,
– pozostałe opłaty, jakie mogą być doliczone w skali roku to 30%
– maksymalne odsetki ustawowe wynoszą obecnie 10% w skali roku.

Odsetki mogą ulec zmianie w zależności od wytycznych RPP (Rada Polityki Pieniężnej) i najczęściej co kwartał podejmowana jest decyzja o maksymalnych odsetkach ustawowych. Ostatnia zmiana jaką dokonano nastąpiła w marcu 2015r.

Jakie dane osobowe muszę podać we wniosku o pożyczkę?
Dane osobowe, które są wymagane przez większość firm:

– Imię i Nazwisko
– PESEL
– numer dowodu osobistego oraz jego data wydania i ważności
– adres zamieszkania
– numer telefonu komórkowego
– numer rachunku bankowego
– nazwa, adres oraz numer telefonu pracodawcy

Czy będzie sprawdzana moja historia kredytowa?
Każda firma udzielająca pożyczek kieruje się wewnętrznym regulaminem. Historia kredytowa i jej weryfikacja przebiega bardzo indywidualnie, co oznacz, że firma może złożyć zapytanie do BIK lub KRD.
Nie jest to jednak główny wyznacznik weryfikacji klienta. Bardzo często zdarza się, że klient weryfikowany jest jedynie na podstawie oświadczenia o dochodach lub po przedstawieniu zaświadczenia od pracodawcy. Może się również zdarzyć, że po sprawdzenie w sposób „wybiórczy” jednej z baz, kolejne nie będą już weryfikowane.
Jak będę spłacał pożyczkę i w jakich terminach?
Termin spłaty umowy pożyczki widnieje bardzo wyraźnie na umowie w także po wypełnieniu wniosku i jego akceptacji dostępny jest na monitorze. Po wypłacie pożyczki dane te są także zawarte w harmonogramie umowy, jak również na koncie po zalogowaniu się do swojego profilu na stronie www pożyczkodawcy. Bardzo ważny jest fakt, że termin raty najczęściej możesz sam wybrać podczas składania wniosku o pożyczkę.
Czy mogę spłacić pożyczkę przed terminem?
Tak. Prawo to reguluje ustawa o kredytach oraz odrębne przepisy o nadzorze nad instytucjami udzielającymi pożyczek Ważnym jest, że odsetki należne od pożyczki będziesz płacił tylko za czas , w którym korzystasz z pożyczki. Jeśli więc zdecydujesz się na wcześniejszą spłatę, powinieneś zgłosić ten fakt do odpowiedniej firmy aby ta, wyliczyła dokładną kwotę do zwrotu, pomniejszoną o skrócony okres trwania umowy.
Czy mogę otrzymać kolejną pożyczkę lub ją przedłużyć?
Najczęściej w jednej firmie pożyczkowej możesz mieć uruchomioną jedną pożyczkę. Kolejną możesz otrzymać w przypadku terminowej spłaty poprzedniej pożyczki.
Przedłużenie pożyczki jest możliwe. Firmy bardzo często same składają możliwość przedłużenia pożyczki.
Po ostatnich zmianach w ustawach wygląda to w ten sposób, że przedłużenie pożyczki jakie złoży Ci firma będzie przeniesione na innego pożyczkodawcę lub zostanie rozwiązana aktualna umowa i podpisana zostanie nowa z aktualnym terminem. Należy jednak pamiętać, że przedłużenie pożyczki wiąże się z kolejnym okresem umownym, za który naliczone zostaną kolejne opłaty oraz odsetki.
Co się stanie w przypadku braku spłaty pożyczki?
Jeśli nie masz gotówki do zwrotu w terminie jaki przewiduje umowa, najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z firmą, w której masz pożyczkę. Propozycja odroczenia terminu spłaty jest oczywiście możliwa. Jeśli pomimo przedłużonego okresu spłata nadal masz problemy ze spłatą musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami lub karami za nieterminową spłatę.
Kolejną niedogodnością jaka może się pojawić to oddanie Twojej sprawy do firmy windykacyjnej. W razie nieskutecznego lub braku polubownego załatwienia sprawy, twój dług oddany zostanie do komornika. tutaj już niestety wiąże się już za znacznie wyższymi kosztami, jakie należy pokryć wraz z kwotą pożyczki, która pierwotnie była do zwrotu.
Nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie lub chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje możesz skontaktować się z nami.

Twoje dane są bezpieczne, wyłącznie do naszego użytku.
Podaj wynik        4 + 1 =


Najlepsza pożyczka długoterminowa w naszym zestawieniu